Nacka akupunktur och naprapatklinik NACKA AKUPUNKTUR OCH NAPRAPATKLINIK

Integritetspolicy för Nackaakupunktur och Naprapatklinik

I denna beskrivs hur vi hanterar personuppgifter som vi får del av när du är i kontakt med oss. Integritetspolicyn gäller inte för webbplatser som det finns länkar till på vår hemsida.

Personuppgiftsansvarig är:

Camilla Sigunger
Företagsnamn: Nacka Akupunktur och Naprapatklinik
Org.nr.: 671203-1209
Adress: Sickla Strand 76, 131 34 Nacka
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0708 34 24 22

Information vi samlar in om dig
Vi kan komma att samla in dina uppgifter när du tillhandahåller oss sådan information via vår hemsida, t.ex. vid tidsbokning. Uppgifter som du lämnar när du bokar hanteras av oss eller av ett externt system. Om du vill ha hjälp med att ta bort dina uppgifter från bokningssystemet så ber vi dig att kontakta oss via e-post så hjälper vi dig.

Uppgifter om din hälsa
När du nyttjar våra vårdtjänster kommer du att dela med dig av personuppgifter i syfte att vi ska fullgöra våra skyldigheter enligt lag gällande journalföring. Sådana uppgifter hanteras i enlighet med patientdatalagen och andra tillämpliga lagar inom hälso- och sjukvård.

Ändamål och laglig grund för hantering av dina personuppgifter
Vi hanterar kontaktuppgifter för att kunna utföra våra tjänster och hålla en löpande kontakt med våra kunder. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av ditt samtycke.

Med vem vi delar dina personuppgifter
Dina personuppgifter kan komma att delas med våra tjänsteleverantörer när det krävs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Personuppgifter som överförts till våra tjänsteleverantörer får endast användas av dem för att utföra sina uppgifter. Uppgifter om din hälsa hanteras i enlighet med patientdatalagen och andra tillämpliga lagar inom hälso- och sjukvård.

Dina rättigheter
Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till, rätta, begära begränsning av, eller invända mot vår hantering av, dessa ber vi dig kontakta oss via e-post. Hantering av personuppgifter kan avslutas genom återkallelse av samtycke. Du har rätt att begära information om personuppgifter om dig som vi hanterar. Om du inte är nöjd med det sätt på vilket vi har hanterat dina personuppgifter, har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet.

Hur vi skyddar dina personuppgifter
Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter så att de inte ska försvinna, ändras eller utsättas för obehörig åtkomst.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter
Dina personuppgifter sparas så länge det finns ett ändamål i enlighet med denna integritetspolicy eller i enlighet med lag.

© Nacka Akupunktur, All Rights Reserved