Nacka akupunktur och naprapatklinik NACKA AKUPUNKTUR OCH NAPRAPATKLINIK
 • All behandling föregås av en undersökning

  Bioresonans

 • Akupunktur

  Akupunktur är en del
  av den traditionella
  kinesiska medicinen.

 • Välkommen till

  Nacka Akupunktur och Naprapatklinik

 • All behandling föregås av en undersökning

  Naprapati

 • Våra behandlingar

  Migrän, allergi, sömnstörning, bihålebesvär, huvudvärk, yrsel återkommande urinvägsbesvär, mag- och tarmbesvär, rökavvänjning, smärta i samband med mens, öronsus, trötthet, depressioner, astma, viktproblem, klimakteriebesvär och ryggsmärtor.

 • Kraniosakral Terapi

Bioresonans

Allt som existerar eller finns i kroppen har sin alldeles egna frekvens eller svängnig som också går att mäta. Ex vitaminer, mineraler, hormoner, virus, parasiter, bakterier, hjärta, hjärnvågor, njurar, lever, prostata, tarmar, svamp såsom candida, chakran, nervsystem, stress, känslor meridianer mm. Med Bioresonans går det att mäta och behandla obalanser i kroppen. Frekvenserna mäts med sinusvågor. All levande materia består av sinusvågor.

Hälsa är när det är ett fritt flöde av energi i kroppen blockeringar kan bl a uppstå genom slag mot kroppen, injektioner, stress, sjukdom, felaktig kost , strålning , föroreningar , brist på sömn, toxiner, läkemedel mm.

Bioresonans kan användas för att upptäcka bristtillstånd/obalans i kroppen. Med Bioresonans går det att behandla obalanser i svängningstalen.

Mätningen och behandlingen är smärtfri. Jag placerar elektroder runt huvud , handleder och fotleder. Det känns ingenting.

Jag har valt att jobba med en maskin som heter Indigo. Den mäter och sänder tillbaka resonans-information mellan instrumentet och klienten. I Indigo datorn finns alla "fingeravtryck", testprogram och behandlingsprogram lagrade.

Indigon är väldigt bra på att behandla problem och obalanser. Jag tycker själv att att jag lyckas bra när jag kombinerar ett problem ex förstoppning med känslor ex ilska . Det är mycket som sitter inkapslat i känslor.

Indigon mäter och skickar tillbaka frekvenser så att det uppstår balans i kroppen. Det går aldrig att överdriva eller göra fel i en behandling det kommer alltid att uppstå balans.

Bioresonans betyder att man balanserar elektromagnetiska frekvenser i kroppen. Obalanser i kroppens olika flöden kan vara tidiga tecken på sjukdom innan man känner några symptom. Indigo:n mäter kroppens energibalanser. Indigo:n behandlar inte sjukdomar utan rättar till obalanser och stresstillstånd, vilket kan göra att klienten mår bättre och blir av med sina symptom.

Genom att kombinera bioresonans och biofeedback, med modern datorteknologi, är Indio:n det mest avancerade systemet som finns för kroppsanalys och energibalansering. Indigon:n möjliggör för terapeuten att inte bara hitta orsaken till klientens problem, utan även att rätta till obalanserna.

© Nacka Akupunktur, All Rights Reserved