Nacka Akupunktur och Naprapatklinik

  • All behandling föregås av en  undersökning

    All behandling
    föregås av en
    undersökning

Naprapati

Naprapati är ett behandlingssystem som bygger på manuell medicin. Med detta menas att naprapaten med hjälp av sina egna händer, undersöker och behandlar störningar i patientens rörelseapparat. Behandlingsmetoden introducerades i Sverige 1970 och själva ordet naprapati kan fritt översättas med att korrigera orsakerna till lidande. Det är främst besvär i rygg, nacke, leder och muskler som behandlas och det är naprapatens uppgift att lokalisera störningarna, tänja ut vävnaderna och återställa den normala funktionen. Idealet är normal rörlighet i alla leder samt en symmetrisk och riktig kroppshållning. All behandling föregås av en undersökning där patientens tidigare sjukdomshistoria och levnadsvanor efterfrågas liksom att patientens muskelstyrka, hållning, neurologiska reaktioner, smärta dokumenteras. Även råd för fortsatt egenvård kan ges.