Nacka Akupunktur och Naprapatklinik

  • Akupunktur är en del av den traditionella kinesiska medicinen.

    Akupunktur är en del
    av den traditionella
    kinesiska medicinen.

Akupunktur

Akupunktur är en del av den traditionella kinesiska medicinen. Metoden kom till Sverige på 1960-talet och är en behandling med hjälp av tunna nålar. Genom att stimulera givna punkter på kroppen kan man påverka organ och funktioner i kroppen och på så sätt reglera olika störningar. Idag finns ca 2000 upptäckta s k retnings- eller akupunkturpunkter, varav ca 350 är relativt vanliga i behandling. Avsikten med akupunkturbehandlingen är att påverka energiflödet i kroppen, dvs lösa upp energiblockeringar eller fördela överflöd av energi till områden med för lite engergi. Målet är att skapa balans i kroppens energiflöde. Akupunktur används som behandling av en mängd olika fysiska och psykiska problem. Behandlingen kan också ske i rent förebyggande syfte.